Kurs na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
metodą e-learningową (przez internet)

Rok 2015 (Nowa zgoda Kuratora. Zobacz!)

Nie wychodzisz z domu! – Tylko 193 zł

UWAGA! Kurs został wstrzymany. Więcej informacji uzyskasz pod numerem: 604 447 504

Istnieje możliwość otrzymania odpisu zaświadczenia (numer zaświadczenia)
w dzień ukończenia kursu w pliku PDF.

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.41.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

UWAGA! Jest to KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU (kolonie, zimowiska, obozy młodzieżowe, półkolonie). Jeśli interesuję Państwa KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH (wycieczki organizowane w trakcie roku szkolnego) – zapraszamy tutaj

Jakie warunki muszę spełniać formalnie aby rozpocząć kurs?

• Skończone 18 lat
• Wykształcenie minimum średnie (niekoniecznie matura)
• Niekaralność
Dodatkowe warunki:
• nauczyciel lub podharcmistrz lub 3 letnie doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (ten warunek nie jest konieczny)

STAGEMAN POLSKA - oferty pracy dla kierowników

Kursantom z dyplomem Akademii Kierownika proponujemy oferty pracy w takich biurach podróży jak Sun & Fun, Sky Club, Oasis Tours, Neckermann i innych.

STAGEMAN POLSKA (www.stageman.pl) to lider animacji czasu wolnego w Polsce. Kursantom z dyplomem Akademii Wychowawcy proponujemy oferty pracy w takich biurach podróży jak Sun & Fun, Sky Club, Oasis Tours, Neckermann i innych. Współpracujemy ponadto z licznymi sieciami hotelowymi w Polsce i za granicą, dzięki czemu w ciągu ostatnich 2 lat nasi kandydaci skorzystali z ponad 1000 ofert pracy.

Co daje ukończenie tego Kursu?

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dziennik Ustaw Nr 218 poz. 1696).
W myśl § 11. 1. ww. Rozporządzenia „WYPOCZYNKIEM KIERUJE NAUCZYCIEL, CZYNNY INSTRUKTOR HARCERSKI W STOPNIU CO NAJMNIEJ PODHARCMISTRZA LUB INNA OSOBA, POSIADAJĄCA CO NAJMNIEJ TRZYLETNI STAŻ PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ LUB DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ” – w oparciu o umowę o pracę i udokumentowany świadectwami pracy.

W myśl przepisów niniejszego Rozporządzenia INNYMI OSOBAMI uprawnionymi do kierowania placówkami wypoczynku są takie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami ww. Rozporządzenia,
• spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. Rozporządzenia, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
• posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Oto zaświadczenie, jakie od nas otrzymasz:

Zobacz opinie o naszych kursach

… zobacz więcej opinii

Jak wygląda Kurs?

Kurs składa się z dwóch modułów: wykładów i ćwiczeń.
Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych w skład których wchodzi 6 godzin wykładów oraz 4 godzin ćwiczeń.

Między innymi:
• Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
• Organizacja pracy kierownika placówki,
• Współpraca z kadrą w placówce,
• Prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku,
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

Moduł wykładów
Musisz odsłuchać nagrane wykłady. Po odsłuchaniu wykładów, będziesz musiał zaliczyć test końcowy, na podstawie całego kursu.
Moduł ćwiczeń
Realizujesz go metodą problemową. Moduł ćwiczeń zaliczasz przesyłając arkusz z czterema zadaniami.

Co zrobić aby zapisać się na Kurs?

1. Kliknij w „Zapisz się na kurs”
2. Wypełnij dane do kursu
3. Kliknij w „Przejdź do płatności”
4. Wybierz metodę płatności i kliknij „Płacę”
5. Po opłaceniu na twój e-mail przyjdzie potwierdzenie zapłaty.
6. Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz e-maila z hasłem. Kliknij „Logowanie do kursu”
7. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

Wystawiamy:

1. Zaświadczenie o ukończenia kursu. Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.
2. Odpis Zaświadczenie w angielskiej wersji językowej.
3. Zaświadczenie zostanie wysłane do Ciebie listem poleconym pocztą polską

Książka dla Ciebie

Wszyscy uczestnicy otrzymają gratis książkę „Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej”.

Zwroty i reklamacje

Motto:
Klient musi być zadowolony.
Nieporozumienia wykluczone
– regulamin Firmy Portretowej «S. I. Witkiewicz W-wa 1928

Zwrot wpłaconej kwoty w wypadku:
• nie zadowolenia z przebiegu Kursu na Kierownika Kolonii
• nie możliwości wzięcia udziału z przyczyn losowych

Skontaktuj się z nami, podaj konto na które mamy zwrócić pieniądze.

Sprawy organizacyjne, kontakt

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej zadzwoń kierownik kursu Waldemar Ałdaś
– dzwoń na telefon: 604-447-504 (do godziny 18.00),
– drogą mailową waldemar.aldas@gmail.com
– skype: waldemaraldas

– możesz także skorzystać z formularza kontaktowego.

Dane organizatora Kursu

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

C E N T R U M K S Z T A Ł C E N I A

A G A T

67-200 Głogów, ul. Wiśniowa 26

NIP 693-106-41-52 REGON 390429235

Konto:
Bank Zachodni WBK 42 1090 2079 0000 0001 0566 7415

Numer ewidencyjny rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez powiat głogowski – 8/10 (plik pdf, 840 kb)

Numer ewidencyjny rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – 2.02/00152/2010 (plik pdf, 797 kb)

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
nr WRE.5632.41.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku (plik jpg, 248 kb)

Wszystkie osoby będą miały bezpłatny dostęp do organizowanych zawsze w miesiącu maju Webinarów (seminarium internetowe) związane z nowościami z branży.

Zapisz się na kurs

UWAGA! Zapisy tylko do 29.01.2015

UWAGA! Możesz zapisać się w każdej chwili. Pamiętaj, że jest to kurs internetowy.

Temat kursu:

Kurs na Kierownika Kolonii metodą e-learningową (przez internet)

Cena: 193 zł

Zapisz się wstępnie na kurs – do niczego to nie zobowiązuje.

Dostaniesz od nas więcej informacji.

UWAGA! Możesz zapisać się na ten kurs w każdej chwili

Dane potrzebne do przelewu:

Centrum Kształcenia Agat Waldemar Ałdaś
67-200 Głogów, ul. Wiśniowa 26
Bank Zachodni WBK 42 1090 2079 0000 0001 0566 7415

do góry ^